Радио Ел Шадай

Любими

Описание:

Християнско евангелско радио El Shadai е онлайн радиостанция със седалище в София, България. Ние пренасяме евангелските ценности чрез християнска музика и поучителни радиопрограми на евангелските християни в България.

Страната: България

Контакт

Вашият отзив

  • Radio El Shadai
    Амин! Благост и милост да ви следва (Християн Райков
  • Христиан Райков
    Добър ден, благословии на всички. Благодаря за християнските песни по радио El Shadai