Условия за ползване

Общи условия на „Online-radio-bg.com “

Настоящите Общи условия обясняват правилата и условията, приложими за вашия достъп и използване на услугата "Online-radio-bg.com" и представляват правно обвързващо споразумение между вас и "Online-radio-bg.com".

Моля, прочетете внимателно тези Условия. Използвайки Услугата "Online-radio-bg.com" или Публикувайки някое от Вашето Съдържание (както е определено по-долу) чрез Услугата, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани от цялото това споразумение. Настоящото споразумение е юридическо споразумение между вас и "Online-radio-bg.com" и условията по него се отнасят до вас независимо дали сте регистриран потребител или посетител, използващ Приложенията (както е дефинирано по-долу). Ако не сте съгласни с настоящото споразумение, не използвайте услугата "Online-radio-bg.com".

Може да променяме тези Условия от време на време, затова, моля, преглеждайте ги редовно.

 1. Услугата

"Online-radio-bg.com" е цифровият еквивалент на радиоприемник. Състои се от индекс на радиостанции, предназначени да опростят намирането на радиопрограми от излъчвани или радио източници, независимо дали са достъпни чрез нашия уебсайт или чрез софтуерни приложения, предоставени за мобилни устройства, компютри или автомобилни системи. "Online-radio-bg.com" не е разпространител и неговата услуга за справочни услуги просто пренасочва потребителите към конкретни доставчици на съдържание в съответствие с техните обществено достъпни услуги. "Online-radio-bg.com" е посредник, който свързва (чрез вградени хипервръзки) потребители към радиостанции, излъчвани през Интернет. "Online-radio-bg.com" не притежава нито една от марките, които изброява, или претендира за права върху съдържанието, до което слушателите могат да имат достъп. "Online-radio-bg.com" спазва приложимите закони и зачита изцяло правата на трети страни. "Online-radio-bg.com" не носи отговорност за съдържание, което някоя от изброените радиостанции излъчва.

 1. Промени в Услугата

„Online-radio-bg.com“ може да променя, добавя или премахва функции и функционалности на своята услуга без предизвестие. "Online-radio-bg.com" може по свое усмотрение да прекрати някои или всички функции на услугата по всяко време (включително нови актуализации). „Online-radio-bg.com“ не носи отговорност за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на услугата. Ако сте недоволни от някакви промени в услугата, тогава единствената ви опция е да не използвате повече "Online-radio-bg.com".

 1. Политика за поверителност

Политиката за поверителност е достъпна на https://online-radio-bg.com/politika-za-poveritelnost или в рамките на Приложенията и урежда начина, по който "Online-radio-bg.com" събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребителите. Тази политика за поверителност се отнася за Приложенията и всички продукти и услуги, предлагани от "Online-radio-bg.com". Моля, прочетете го внимателно, преди да използвате Услугата. Използвайки услугата, предоставена от "Online-radio-bg.com", вие се съгласявате с условията на нашата Политика за поверителност и декларирате, че разбирате опциите, които "Online-radio-bg.com" ви предоставя по отношение на вашата лична информация.

 1. Използване на Услугата

Нашата услуга се предоставя само за ваша лична и нетърговска употреба и не можете да прехвърлите услугата "Online-radio-bg.com" на трета страна. Съгласявате се, че няма да препродавате, прелицензирате, прехвърляте, наемате, давате под наем или експлоатирате услугата "Online-radio-bg.com" търговски, изцяло или отчасти. Съгласявате се, че няма да използвате услугата "Online-radio-bg.com" по какъвто и да е незаконен начин и че няма да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нея (като я модифицирате, адаптирате или хакнете). Събирането или съхраняването на лични данни за други потребители без тяхното изрично разрешение е строго забранено.

Когато използвате Услугата чрез мобилно устройство, може да се прилагат стандартните такси, тарифите за данни и други такси на вашия оператор на безжична услуга и вие признавате, че носите пълната отговорност за всички такива такси и такси.

 1. Съдържание на трети страни

Определение на съдържанието на трета страна

„Съдържание на трета страна“ предвижда:

 • Всяко излъчено радио предаване, подкаст или друго аудио съдържание, което услугата "Online-radio-bg.com" ви дава възможност да слушате;
 • Всички снимки, изображения, графики, звукозаписи, музикални произведения, произведения на албума, данни, информация, обратна връзка, предложения, текст, съдържание и други материали, които трета страна може да запише, качи, публикува, публикува, изпрати, достави, предостави или в противен случай предават;
 • Всякакви връзки или друг достъп до уебсайтове и ресурси в Интернет;

Съдържанието на трети страни е защитено с авторски права и защита.

Вие признавате и се съгласявате, че Съдържанието на трета страна може да бъде защитен с авторски права материал на третата страна, която го доставя. Следователно съдържанието, достъпно въз основа на нашата услуга, която е защитено от закона за авторското право и други приложими закони, не може да бъде възпроизвеждано, използвано за изготвяне на производни произведения, изпълнявано публично или показвано публично и разпространявано без писменото съгласие на третата страна, която го е предоставила , освен в случаите, разрешени от приложимото законодателство.

Съдържанието на трети страни може да се предава с различни механизми за защита от копиране, които са предназначени да защитят интересите на авторските права на съответната трета страна. Тези механизми за защита от копиране могат да ограничат или да попречат на възможността на услугата "Online-radio-bg.com" да възпроизвежда съдържание на трети страни.

Разбирате, че "Online-radio-bg.com" не контролира решението на трета страна да създаде такива механизми за защита от копиране. Вие се съгласявате, че "Online-radio-bg.com" не може да бъде държан отговорен за това, което касае способността на вашата или която и да е трета страна да има достъп или да слуша каквото и да е съдържание на трети страни поради механизъм за защита от копиране.

Поради механизмите за защита на авторските права е строго забранено извличането, премахването или промяната по друг начин на съдържанието или по какъвто и да е начин да се правят опити за това. Всеки опит за това може да ви подложи на отговорност и може да доведе до спиране или изтриване на вашия акаунт.

Ние не носим отговорност за естеството на Съдържанието на трета страна.

Услугата ви дава възможност да слушате и да осъществявате достъп до Съдържание на трети страни, над което "Online-radio-bg.com" не упражнява никакъв редакционен или програмен контрол. Ние не носим отговорност за естеството на Съдържанието на трета страна.

Вие също разбирате, че:

 • Услугата "Online-radio-bg.com" не гарантира достъп до, записване, прослушване или гледане на конкретно Съдържание на трети страни;
 • Съдържанието на трети страни не е под контрола на "Online-radio-bg.com" и услугата "Online-radio-bg.com" не носи отговорност и не одобрява такова съдържание на трети страни;
 • Доставчици на съдържание на трети страни могат да променят или изтрият съдържание или графици на трети страни по всяко време;
 1. Вашето съдържание

Публикувайки Вашето Съдържание в или чрез Услугата "Online-radio-bg.com", вие се съгласявате и чрез това предоставяте "Online-radio-bg.com", световен, неизключителен, отменяем, безвъзмезден, напълно платен, подлицензируем и прехвърляем лиценз за използване, модифициране, възпроизвеждане, разпространение, показване, публикуване, предаване, комуникация с обществеността, предоставяне, излъчване, подготовка на произведения в резултат на Вашето съдържание.

Трябва да имате право да предоставите правата върху вашето съдържание. Не трябва да качвате съдържанието си в или чрез Услугата "Online-radio-bg.com", освен ако не сте собственик на авторските права или не сте напълно упълномощени да предоставяте права върху всички елементи на Вашето съдържание, които възнамерявате да качите или предадете към или чрез услугата "Online-radio-bg.com".

Определението на вашето съдържание

„Вашето съдържание“ означава като цяло графики, изображения, снимки, звукозаписи, музикални произведения, данни, информация, обратна връзка, идеи, коментари, предложения, текст, съдържание или други материали, които публикувате във връзка или свързани с Услуга "Online-radio-bg.com".

 1. Реклами, спонсорства и партньорства

Можем да показваме реклами за стоки и / или услуги на трети страни или други промоционални материали чрез Услугата. Вашето участие в промоции на рекламодатели на трети страни чрез услугата "Online-radio-bg.com" е единствено между вас и такава трета страна и вашето участие е предмет на условията, свързани с тази реклама или промоция. Използвайки услугата "Online-radio-bg.com", вие се съгласявате, че "Online-radio-bg.com" не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на участието в тези промоции.

Същото се отнася за всички връзки към уебсайтове на трети страни (т.е. уебсайтове, които не са собственост или не се управляват от "Online-radio-bg.com"), показвани в уебсайта "Online-radio-bg.com".

 1. Прекратяване на услугата

Можете да прекратите акаунта си и правото си да използвате Услугата по всяко време, като се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на info@online-radio-bg.com. Независимо от това, на "Online-radio-bg.com" е дадено право по всяко време по каквато и да е причина или без причина, незабавно да спре или прекрати акаунта си, със или без предизвестие. Вашето съдържание в услугата "Online-radio-bg.com" (ако има такава) може също така да бъде изтрито за постоянно от "Online-radio-bg.com" по всяко време, без предварително известие.

 1. Интелектуална собственост и лицензи

Всеки софтуер, който може да бъде предоставен от Услугата, съдържа собствена и поверителна информация, която е защитена от приложимите закони за интелектуална собственост. Услугата "Online-radio-bg.com" ви предоставя лично и неизключително право и лиценз за използване на тези софтуерни програми само за лична и нетърговска употреба на услугата "Online-radio-bg.com". Всички други права, които не са изрично предоставени тук, са запазени от "Online-radio-bg.com".

Нямате право да използвате услугата "Online-radio-bg.com", за да извършвате каквито и да е действия по извличане на данни, изстъргване или подобни методи за събиране или извличане на данни. Всяко използване на Услугата, различно от изрично разрешеното тук, е строго забранено.

"Online-radio-bg.com" уважава и защитава авторските права и интелектуалната собственост на другите и приема тази тема много сериозно. Също така молим нашите потребители да направят същото: зачитайте правата на трети страни!

Нарушаваща дейност по отношение на интелектуалната собственост няма да бъде толерирана в услугата "Online-radio-bg.com". След известие от собственик на интелектуална собственост или негов агент "Online-radio-bg.com" ще премахне всички материали от Услугата, които смятаме, че нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна, като бъдат предоставени чрез "Online-radio-bg.com" Обслужване.

"Online-radio-bg.com" може също така да премахне цялото съдържание на трети страни, публикувано от всеки един потребител, след като получи повече от две известия за сваляне. "Online-radio-bg.com" обаче може да прекрати акаунта на всеки потребител след получаване на едно известие за заявено нарушение.

 1. Процедура за докладване на заявено нарушение

Ако смятате, че каквото и да е съдържание, изброено в услугата "Online-radio-bg.com", е било използвано или експлоатирано по начин, който нарушава правото на интелектуална собственост, което притежавате, трябва незабавно да изпратите "Уведомление за твърдено нарушение" до "Online-radio-bg.com" на info@online-radio-bg.com.

За да бъде ефективен, не забравяйте да включите поне идентификацията на конкретния материал, за който се твърди, че нарушава, физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на материала, за който се твърди, че е нарушен и информация, която позволява на "Online-radio-bg.com" да ви отговори, като адрес, телефонен номер или имейл.