Радио Бинар Фолклор е музикален канал за фолклорна музика, който е част от голяма медийна група БНР. Народната музика непрекъснато се развива. Тук можете да намерите ансамблова, хорова, инструментална, авторска и оригинална музика. Програмната схема е насочена към онлайн аудитория.

Жанрове: Фолклор.

Контакт

Вашият отзив за Радио Бинар Фолклор