Радио Контакт е българското радио, в което можете да чуете най-важните новини и хитове от 70-те години до наши дни.

Слоган: "Чуйте го веднъж, запомнете го завинаги!"

Език: Български.

Формат: 90-години, Новини.

Страната: България

Контакт

Вашият отзив